Jeśli ta wiadmość nie otwiera się prawidłowo, prosimy kliknąć tutaj.

Logo Heinrich-Böll-Stiftung Warszawa

Boelletyn Warszawa 5/2023

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

Z wielką radością oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Boelletynu, ciesząc się z przyszłej, nowej rzeczywistości politycznej w Polsce, której domagały się środowiska nam bliskie i która okazała się życzeniem tak szerokiej części polskiego społeczeństwa. Mobilizacja do udziału w wyborach była ruchem obronnym przeciw łamaniu praw człowieka, mniejszości, niszczeniu demokracji, ale także świadectwem potrzeby stabilności i bliskości do europejskich wartości.

XXI wiek przyniósł wiele wyzwań: konflikty zbrojne, terroryzm, postępujący populizm, rosnący illiberalizm czy pogłębiający się kryzys klimatyczny, z nimi wszystkim wspólnota europejska musi mierzyć się w swojej codzienności. Dzięki agendzie proponującej konkretne rozwiązania Zielonym udaje się odnosić znaczące sukcesy w wielu państwach Europy. O tym, dlaczego oraz gdzie wartości demokratyczne i progresywne stają pod znakiem zapytania, a gdzie rozkwitają, dowiecie się z naszych analiz dotyczących wyborów w Polsce, Turcji, Anglii czy Holandii.

Celem przyświecającym naszej fundacji w pracy pozostaje niezmiennie zwracanie uwagi na problemy, o których często się nie pamięta oraz oddawanie głosu wszystkim tym, którzy zbyt często zostają pominięci. Wspólnie z magazynem kulturalnym Dwutygodnik nieprzerwanie przyglądamy się wielopłaszczyznowości migracji i uchodźctwa oraz sytuacji osób ich doświadczających. Tym razem koncentrujemy naszą uwagę wokół społeczności imigranckich, które coraz częściej stanowią motywację do łączenia pracy artystycznej z działaniem na rzecz zmiany. Gry komputerowe, filmy animowane czy instalacje artystyczne, dzięki tym formom wyrazu osoby imigranckie oraz ich problemy coraz wyraźniej stają się integralną częścią polskiego imaginarium.

Przyglądamy się również temu, jakie odpowiedzi wspólnota europejska znajduje na wyzwania związane z transformacją systemu żywności.  Jaką wizję rolnictwa przedstawia Zielony Ład, z jakim ograniczeniami mierzą się oddolne inicjatywy żywnościowe oraz jak, dzięki dialogowi między niezależnymi grupami interesariuszy, można świadomie myśleć o przyszłości naszej planety. Wszystkie te kwestie analizujemy w naszych tekstach.

Skąd brać siłę, by mierzyć się z tematami niewygodnymi, drażliwymi społecznie? Dawać głos wykluczanym i niewysłuchanym? Czym jest sprzeciw kobiety, artystki, Polki wobec konieczności wpasowywania się w społeczne normy i oczekiwania? Po przeczytaniu wszystkich naszych artykułów zapraszamy do odsłuchania rozmowy z Marią Peszek, mamy nadzieję, że da Wam siłę na najbliższe miesiące, by wierzyć, że zmiana jest możliwa.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Joanna Maria Stolarek                                                   
Dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie  

Nasze wydarzenia

Europejski Zielony Uniwersytet 

Po udanej pierwszej edycji Europejski Zielony Uniwersytet (EGA 2023)
ponownie otworzy swoje drzwi!

W dniach 17-18 listopada 2023 zapraszamy osoby z obszarów aktywistycznych, politycznych, naukowych i obywatelskich z całej Europy do śledzenia naszych dyskusji,
w których będziemy wspólnie badać najważniejsze zielone kwestie,
wymieniać się perspektywami oraz budować mosty w europejskiej zielonej rodzinie!
Wydarzenie będzie transmitowane!

Więcej

Europa & Sprawy Międzynarodowe

Stanowisko Zarządu Fundacji im. Heinricha w związku z atakiem Hamasu na Izrael 

Solidaryzujemy się z bólem i cierpieniem wszystkich Izraelek i Izraelczyków, krewnych ofiar oraz zakładników i zakładniczek, a także z bólem i cierpieniem Palestynek i Palestyńczyków w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu Jordanu. Perspektywa pokoju wymaga rozwiązania politycznego, które zagwarantuje prawo do samostanowienia i bezpieczeństwa zarówno Izraelowi, jak i Palestynie.

Więcej
Orędzie o stanie Europy- czy von der Leyen będzie ubiegać się o drugą kadencję?

13 września Ursula von der Leyen wygłosiła w Parlamencie Europejskim orędzie o stanie Unii Europejskiej. O tym, jak przewodnicząca KE widzi przyszłość wspólnoty europejskiej w priorytetowych obszarach dowiecie się z analizy naszego przedstawicielstwa w Brukseli. Zachowawcze wystąpienie, zamiast szansą na ustalenie odważnego i progresywnego kursu dla Europy, stało się nieformalnym przemówieniem rozpoczynającym jej starania o drugą kadencję w roli przewodniczącej KE ( w języku angielskim).

Więcej
Angielscy Zieloni zyskują na fali powszechnego niezadowolenia 

Angielscy Zieloni świętują historyczne zwycięstwa w wyborach lokalnych. Pojawiają się jednak napięcia, gdy swoje zaangażowanie w ochronę przyrody oraz budowanie sprawiedliwości społecznej próbują połączyć z nowymi możliwościami wyborczymi. Analiza naszego brukselskiego przedstawicielstwa wyjaśnia, jak zmienia się strategia partii i na czyj głos jej reprezentanci mogą liczyć (w języku angielskim).

Więcej
Holenderska lewica zjednoczona: sojusz Zielonych i Partii Pracy na rzecz lepszej przyszłości

Holenderscy Zieloni i Partia Pracy łączą siły - w krótkiej perspektywie, aby wygrać nadchodzące wybory. Długoterminowo, aby zaoferować przekonującą wizję przyszłości, w której zielona gospodarka dobrobytu, bezpieczeństwo oraz sprawiedliwość społeczna i klimatyczna mają kluczowe znaczenie. Zapraszamy do lektury artykułu, z którego dowiecie się jak konstruktywnie budować koalicję oraz że jest to cel możliwy do realizacji (w języku angielskim). 

Więcej
Tureckie wybory 2023 w cieniu dezinformacji

Dogłębne badania społeczne, zmanipulowane sondaże opinii publicznej, cyfrowe kampanie "mikrotargetowania politycznego", fałszywe i dezinformujące treści rozpowszechniane w mediach, wreszcie "asymetryczna propaganda" - tekst naszego przedstawicielstwa w Stambule analizuje metody, jakim posłużyła się rządząca Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, na czele z Recepem Erdoğanem, aby całkowicie zdominować tegoroczne wybory prezydenckie w Trucji (w języku angielskim).

Więcej

Wybory parlamentarne w Polsce  

Wybory parlamentarny w Polsce

Polecamy serię publikacji i wywiadów przygotowanych przez nas jeszcze przed wyborami na temat sytuacji politycznej, stanu demokracji  i nastrojów społecznych. Analizujemy w nich strategiczne opcje startu w wyborach, zmiany w prawie wyborczym, ale także naruszenia praworządności i drogę do przywrócenia jej podstawowych cech, a także w jaki sposób kwestie takie jak równość płci są prezentowane kampanii. Szczególną uwagę poświęciliśmy także polityce zagranicznej i bezpieczeństwa - z jednej strony temu, jak partie polityczne przedstawiają sąsiadów Polski i instytucje UE, a z drugiej wpływowi wojny na Ukrainie (seria w języku angielskim).

Więcej
Polska wybrała: jaki obierze kierunek

Polecamy nagranie z rozmowy naszej dyrektoki Joanny Marii Stolarek z niemieckim publicystą Danielem Günthörem zorganizowanej przez niemiecką Fundację Petry Kelly na temat wyników wyborów. Kto wygrał, a kto przegrał: rządzący czy opozycja? I czy zwyciężyła demokracja? Jaki wpływ miała rosyjska inwazja na sąsiadującą z Polską Ukrainę, w której to cieniu odbyły się wybory? (Rozmowa w języku niemieckim)

Więcej
Kampania wyborcza 

Polecamy nagranie z dyskusji na temat kampanii wyborczej z udziałem prezesa naszej Fundacji Jana Phillipa Albrechta, naszej dyrektoki Joanny Marii Stolarek oraz dziennikarza Tomasza Dudka, na temat polityki bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę, polityki azylowej i migracyjnej oraz praw reprodukcyjnych i ochrony społeczności LGBTIQ+ w Polsce. Dlaczego te wybory wskazują również drogę dla Europy? (Rozmowa w języku niemieckim)

Więcej

Demokracja & Prawa Człowieka

Transatlantic Media Fellowship - edycja 2023

W tym programie wspieramy zaangażowane dziennikarstwo i udzielamy stypendium dla dziennikarzy i dziennikarek na podróż do USA i napisanie relacji w jednym z trzech priorytetowych dla Fundacji obszarów: polityka klimatyczna i energetyczna, demokracja i prawa człowieka oraz polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Polecamy teksty, wywiady i analizy tegorocznych uczestników: Michała Sutowskiego i Piotra Drabika. 

Więcej
W ramach współpracy z magazynem Dwutygodnik publikujemy serię artykułów wokół problemów migracji, sytuacji na granicy z Białorusią i wojny w Ukrainie. Polecamy kolejne: 

Raz, dwa, trzy, Baba-Jaga patrzy

Jeśli potencjalni odbiorcy „Zielonej granicy” Agnieszki Holland, również ci u władzy, mówią o tym filmie, że jest skandaliczny, to znaczy, że go widzieli – nawet jeśli nie byli w kinie. Wiedzą, co zobaczą, i odmawiają konfrontacji z tymi obrazami.

Więcej
Pożytki z niewiedzy

Gra „We. The Refugees” nie wpada w koleiny naiwnego moralitetu. Jej autorzy otwarcie przyznają, że nie potrafią zrozumieć uchodźczego cierpienia.

Więcej
Pomaganie jak podchody

Była taka jedna sytuacja, z chłopakiem z Egiptu. Strasznie nie chciał, żebyśmy poszli. Przytulał nas. Moment odwracania się plecami do tych osób i powrotu do ciepłego domu, gdzie wszystko jest w porządku… To jest łamiące serce – rozmowa z reżyserem „W lesie są ludzie”, animacji, którą zainspirowały wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej.

Więcej
Obecność

To dziś najważniejsze zadanie instytucji kultury i pracujących w nich osób: żeby robiąc kulturę, nie tracić z oczu wojny, a myśląc o wojnie, nie zaniedbać kultury.

Więcej

Europejska Polityka Rolna

Zarabianie na kryzysie przy wzroście cen żywności 

Powszechnie wiadomo, że od wybuchu rosyjskiej napaści na Ukrainę, spółki energetyczne osiągają ogromne zyski. W ostatnich miesiącach pojawiło się jednak również dużo dowodów na to, że korzyści z kryzysu czerpie także sektor rolno-spożywczy, ponieważ w wielu krajach ceny żywności nadal gwałtownie rosną. Ich wysoki poziom przyczynia się bezpośrednio do wzrostu ubóstwa i braku bezpieczeństwa żywnościowego.

Więcej

Od pola do miejskiego stołu 

W cyklu tekstów powstałym we współpracy z Krytyką Polityczną przyglądamy się wyzwaniom związanym z transformacją systemu żywnościowego. Jaką wizję rolnictwa  przedstawia Europejski Zielony Ład? Jak organizowane są krótkie łańcuchy dostaw w Polsce oraz z jakimi ograniczeniami mierzą się oddolne inicjatywy żywnościowe? Posłuchajcie głosów osób działających na rzecz zmiany przemysłowego sposobu produkcji żywności.

Więcej

Atlas torfowisk 2023

Usychanie torfowisk jest odpowiedzialne za około 4% emisji CO2 generowanych przez człowieka na całym świecie. W odpowiedni sposób pielęgnowane i ponownie nawilżone mogą stać się jednak jednym z najskuteczniejszych środków w walce ze zmianami klimatycznymi. Zapraszamy do lektury nowej publikacji Atlasu Torfowisk w języku angielskim przyglądającej się roli mokradeł w ekosystemie naszej planety oraz obejrzenia dyskusji zorganizowanej z tej okazji premiery publikacji przez nasze przedstawicielstwo w Brukseli. 

Publikacja do pobrania

Energia & Klimat

Zielona transformacja w miastach. Modele społeczności energetycznych

Wspólnie z CoopTech Hub zorganizowaliśmy konferencję na temat zielonych rozwiązań w energetyce dla miast. Wydarzenie odbyło się na Otwartym Jazdowie – unikatowej przestrzeni w skali Warszawy, o wysokim potencjale osiągnięcia pełnej niezależności energetycznej. Z udziałem osób eksperckich inicjatywy Otwarty Jazdów, Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej m.st. Warszawy oraz Ambasady Niemiec rozmawialiśmy na temat zalet oraz przyszłości społeczności energetycznych. Polecamy nagranie dyskusji.  

Europejski Tydzień Mobilności 2023

Polecamy cykl tekstów, z których dowiecie się jak oszczędzając energię można dotrzeć do pracy czy na spotkanie z przyjaciółmi, jakie wyzwania logistyczne stawia przed nami zielona transformacja oraz jak im sprostać. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów Tygodnia Mobilności to „Save Energy”, które przypomina o tym, że wprowadzenie odgórnych reform jest ważne, ale przede wszystkim, że zmiana zaczyna się od nas samych.

Więcej


Droga do “Idyllandii” – czyli jak zapewnić efektywne morskie obszary chronione

W dniach 23-25 maja Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie wspólnie z Fundacją  WWF Polska zorganizowała warsztaty na wyspie Wolin pt. „Plany ochrony morskich obszarów chronionych, a rozwój lokalnych społeczności”. W spotkaniu wzięło udział 35 osób reprezentujących szerokie grono różnorodnych interesariuszy z województwa zachodniopomorskiego, związanych z ochroną ekosystemów morskich i rybołówstwem.

Więcej

Program publicystyczny Böll Talks  

Europa,  praworządność,  demokracja,  prawa człowieka,  prawa kobiet  i  mniejszości,  równość płci, ochrona klimatu, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, zrównoważone rolnictwo i sprawiedliwa transformacja - to część obszarów naszego fundacyjnego działania. O tych  i  wielu  innych  sprawach  rozmawiamy  z  uczestnikami  i  uczestniczkami  życia politycznego i społecznego w Polsce i Europie.  Zobacz program

Böll Talks#26 Rozmowa z Marią Peszek

Z rozmowy dowiecie się m.in.: Skąd brać siłę, by mierzyć się z tematami niewygodnymi, drażliwymi społecznie? Dawać głos wykluczanym i niewysłuchiwanym? Czym jest sprzeciw kobiety, artystki, Polki wobec konieczności wpasowywania się w społeczne normy i oczekiwania? Czy gniew może stać się siłą napędową twórczości? Jak go skutecznie wyrażać – zarówno poprzez język ostry i emocjonalny, jak i szczery i bezpośredni?  

Maria Peszek - wokalistka, aktorka teatralna i filmowa, autorka tekstów i performerka. Laureatka Paszportu „Polityki” w kategorii muzyka popularna, a także Fryderyka w kategorii album muzyki alternatywnej. Zobacz rozmowę

Rozmowa jest dostępna także jako podcast

Böll Talks#27 Rozmowa z Rutą Śpiewak

Z rozmowy dowiecie się m.in.:  Czym są kooperatywy spożywcze i dlaczego ich dynamiczny rozwój przyczynia się do poprawy systemu żywnościowego i na czym powinna opierać się sprawiedliwa transformacja zywnościowa. A także, jak zmieniać nasze przyzwyczajenia konsumpcyjne.

Ruta Śpiewak - socjolożka, pracowniczka Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, badaczka m.in. rolnictwa ekologicznego, ktrótkich łańcuchów żywnościowych i problemów zmiany klimatu w odniesieniu do produkcji żywności, wieloletnia członkini Kooperatywy Grochowskiej. Zobacz rozmowę    

Rozmowa jest dostępna także jako podcast

My w mediach  

Próba stworzenia rządu PiS to "mission impossible"

Materiał   rbb24   Inforadio  na temat  sytuacji  w  Polsce  po pierwszym posiedzeniu Sejmu na podstawie rozmowy z naszą dyrektorką,  Joanną  Marią Stolarek z 13.11.2023 (w języku niemieckim).

Więcej 
Jakie znaczenie ma wynik wyborów w Polsce?

Audycja w rbb radioeins z udziałem naszej dyrektorki, Joanny Marii  Stolarek  z 17.10.2023  na temat  znaczenia  wyników wyborów  parlamentarnych w Polsce (w języku niemieckim).

Więcej 
Nadzieja na zmianę rządu - wybory w Polsce

Rozmowa  z  naszą  dyrektorką,  Joanną  Marią Stolarek, w radio  Deutschlandfunk  Kultur z 15.10.2023 jeszcze przed zamknięciem lokali  wyborczych  w  Polsce  na temat  frekwencji  i   pierwszych sondażowych wyników (w języku niemieckim).

Posłuchaj nagrania
Showdown w Warszawie - Polska przed wyborami

Rozmowa  w  studio  ARD, Forum  SWR2  z 12.10. 2023 z Rolfem Nikelem  byłym  ambasadorem  Niemiec  w  Polsce,  Aleksandrą Rybińską-Wróbel członkinią  zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej  oraz  naszą   dyrektorką  Joanną  Marią  Stolarek na temat  kampanii  wyborczej  oraz  nastojów społecznych w Polsce (w języku niemieckim).

Posłuchaj nagrania

böll.column   

Wtrącanie się jest jedynym sposobem na pozostanie relistą - te słowa naszego patrona, Heinricha Bölla niezmiennie stanowią dla nas inspirację do działania. Polecamy nowy cykl, w którym nasz dwuosobowy zarząd - Imme Scholz i Jan Philipp Albrecht - dzielą się przemyśleniami na temat aktualnych wydarzeń w Europie i na świecie. 

Przeciw ciemności

W dzisiejszych czasach łatwo jest popaść w pesymizm myśląc o spójności społecznej i  stanie demokracji. Jednak wyniki ostatnich wyborów w Polsce pokazują, że warto walczyć o demokrację. Tekst w języku angielskim. Więcej
Sprawiedliwość a globalizacja: nowe modele funkcjonowania

Neutralny klimatycznie świat wolny od głodu i ubóstwa to odległa wizja, szczególnie dzisiaj, gdy Agendę 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju przyćmiewają konflikty zbrojne oraz trudności związane ze wzmożoną migracją. Jest jednak osiągalny. W artykule Imme Scholz przedstawia trzy etapowy plan dla rozwoju demokracji, zielonej transformacji oraz redukcji nierówności ekonomicznych na świecie. Tekst w języku angielskim.  Więcej


Nasze podcasty  

W zielonej Ukrainie. Bariery i szanse powojennej odbudowy

Seria stanowi echo konferencji „Ukraina pod Lupą”, to rozmowy  o  tym  jak to, co zniszczone, odbudować nowocześniej i  sprawiedliwiej w kontekście  potrzeb  obronnych,  społecznych, ale i również ekologicznych,  związanych  z  kryzysem klimatycznym i  gospodarki opartej na paliwach kopalnych.  Posłuchaj podcastu
IV Polsko-Niemiecki Okrągły Stół na temat Polityki Wschodniej

Napaść  Rosji  na  Ukrainę  była  prawdziwym  szokiem  dla  międzynarodowej społeczności. Mimo  wielkiej  solidarności  z  Ukrainą,  w mocy pozostały wciąż umowy z Rosją i gęsta sieć zależności politycznych i ekonomicznych. Dlatego wspólnie z Kolegium Europy Wschodniej zapytaliśmy ekspertów i ekspertki o analizę tej skomplikowanej układanki.  Posłuchaj podcastu
Co z tym mięsem? 

Seria towarzyszy wydaniu publikacji Atlas mięsa. Zaproszeni do udziału eksperci i ekspertki rozmawiają o tym, jak produkowane jest mięso,  a także przyglądają się społecznym i ekonomicznym uwarunkowaniom jedzenia i niejedzenia mięsa.

Posłuchaj podcastu

Pamiętniki Osób LGBTQIA+   

Pamiętniki  Osób  LGBTQIA+ to osiemnaście  autobiografii  nadesłanych   na konkurs ogłoszony przez Pracownię Badań nad Historią i Tożsamościami LGBT+ UW wspólnie z nami. Pozwalają zrozumieć, jak wygląda życie osób niehetero- i niecisnormatywnych w Polsce.

Posłuchaj podcastu


Heinrich Böll nadaje z Warszawy 

Odwiedziliście już nasz profil na Spotify? Polecamy!


IMPRESSUM 

Niniejszy mail został dostarczony pod ten adres, ponieważ Państwa dane znajdują się w naszej bazie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim i są przetwarzane tylko na potrzeby Fundacji. Wedle obowiązującego prawa mają Państwo prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy - w tym celu należy wysłać odpowiednią wiadomość na adres pl-info@pl.boell.org.


Nasze profile w mediach społecznościowych


Facebook Twitter YouTube Instagram

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z subskypcji Boelletynu (na adres: unknown@noemail.com) prosimy kliknąć tutaj.

 

Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla
ul. Żurawia 45, IIIp.
00-680 Warszawa
Poland
+48 22 44 01 333
pl-info@pl.boell.org