Jeśli newsletter nie otwiera się poprawnie, prosimy kliknąć tutaj.

Logo Heinrich-Böll-Stiftung Warszawa

Boelletyn Warszawa 1/2024

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

Najbliższe miesiące zadecydują o rzeczywistości, w której będziemy żyć przez następne lata. Przed nami emocje przy urnach wyborczych. Jak powiedział nasz patron, Heinrich Böll: „Swoboda i radość wymagają zaufania - to ich fundament” (cytat z „Utracona cześć Katarzyny Blum”, książki, która ukazała się dokładnie 50 lat temu). Budowanie zaufania, dialogu i rozsądnych dyskusji jest konieczne dla naszej przyszłości.
Już w niedzielę Polki i Polacy zdecydują o władzach samorządowych. 15 października pokazali siłę  społeczeństwa obywatelskiego: najwyższą w historii frekwencję wyborczą i niespotykaną mobilizację kobiet. Liczymy na to, że ta tendencja się utrzyma. A że polska polityka jest ciekawym tematem do rozmowy pokazuje m.in. podcast popularnego w Niemczech dziennikarza Thilo Junga, który rozmawiał ze mną ponad 3 godziny o sytuacji w Polsce. 
Za chwilę odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W obecnej kadencji charakteryzował się on silnym, proeuropejskim centrum. Czy ono się utrzyma? Prognozy mówią o antyeuropejskich populistach z radykalnej prawicy na trzecim miejscu. Polecam Wam gorąco lekturę dossier naszego przedstawicielstwa w Brukseli, w którym publikowane są głosy na temat stanu dyskusji publicznej przed wyborami w poszczególnych państwach członkowskich.
Europą jako tematem wiodącym zajmuje się również magazyn Böll.Thema. W nim znajdziecie m.in. rozmowę z Agnieszką Holland, komentarz ministra obrony narodowej Łotwy Andrisa Sprudsa, esej Timothego Garton Asha czy tekst Juriego Durkota. Na razie publikacja jest tylko w języku niemieckim, ale wkrótce ukaże się również po angielsku. Oczywiście poinformujemy Was o tym.
Od początku roku w całej niemal Europie obserwujemy rosnące napięcie w środowiskach rolniczych spowodowane niepewnością o przyszłość. Powielane mity napędzają strach różnych stron tego konfliktu. A kluczowy jest dialog między zainteresowanymi stronami, jego brak doprowadza do coraz silniejszej polaryzacji społeczeństwa. Polecamy Wam analizę, w której demaskowane są  główne mity funkcjonujące w polskiej debacie publicznej na temat rolnictwa.
W lutym świętowaliśmy premierę Atlasu pestycydów. Ujawniamy w nim aktualne dane na temat środków chemicznych stosowanych w rolnictwie, ich wpływu na środowisko i ludzkie zdrowie oraz o alternatywnych sposobach ochrony roślin. Bo kto z nas ma ochotę na skażone pestycydami warzywa i owoce? Dobrym uzupełnieniem Atlasu jest podcast pt: „Czy jest między nami chemia?”. Warto posłuchać! 
Dużo materiałów nam się nazbierało w tym numerze. Mamy nadzieję, że to, co przygotowaliśmy, będzie lekturą, która odpowie na pytania, zainspiruje i zaspokoi Waszą ciekawość, a dodatkowo będzie również przyjemnością. Życzymy dobrego czasu, zielonej wiosny i optymizmu.  

Z serdecznymi pozdrowieniami
Joanna Maria Stolarek                                                   
Dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie  

Nasze nowe publikacje do pobrania

Atlas pestycydów 2024

Atlas pestycydów 2024 to obszerny przegląd aktualnej wiedzy naukowej i danych o pestycydach stosowanych w rolnictwie, ich wpływie na środowisko i ludzkie zdrowie oraz o alternatywnych sposobach ochrony roślin. W publikacji omówione są również globalne zależności i nierówności związane z handlem pestycydami.

Publikacja do pobrania
Rośliny się nie oszuka

Raport podsumowuje badania postaw wobec zmiany klimatu i polityk klimatycznych osób zamieszkujących tereny wiejskie, pracujących w rolnictwie i zatrudnionych w innych sektorach gospodarki. Badania jakościowe, których wyniki przedstawia publikacja prowadzone były w latach 2021 i 2023.

Publikacja do pobrania
Power to the People

Raport jest podsumowaniem najważniejszych ustaleń dotyczących ram prawnych społeczności energetycznych w Grecji, Serbii, Polsce i Bułgarii, zebranych podczas warsztatu zorganizowanego przez hbs w Atenach w 2023 r. podczas Community Energy Spring Gathering. Zawiera kluczowe elementy zarówno ram prawnych, jak i wniosków wyciągniętych z warsztatu w temacie energetyki obywatelskiej w każdym z wymienionych krajów. Mogą być one przydatne w dalszych działaniach na rzecz zdecentralizowanych systemów energetycznych. Publikacja w języku angielskim. 

Publikacja do pobrania


Zaangażuj się, czyli jak skutecznie zgłaszać uwagi do planów ochrony

Broszura ma na celu w przystępny oraz zwięzły sposób omówić postanowienia kluczowych obowiązujących aktów planistycznych dotyczących działań na rzecz ochrony przyrody. Publikacja powstała, aby zachęcić jak najwięcej zainteresowanych osób do współuczestniczenia oraz współtworzenia wspomnianych planów, poprzez przedstawienie najważniejszych niezbędnych formalności.

Publikacja do pobrania

A new opening?

Wojna w Ukrainie przyniosła nowe wyzwania dla stosunków polsko-niemieckich. Z pewnością zmiana rządu w Polsce po wyborach otwiera nowe możliwości do poprawy relacji między Berlinem a Warszawą oraz intensyfikacji współpracy w Europie Wschodniej. Polecamy Wam zbiór komenarzy po V Polsko-Niemieckim Okrągłym Stole w Wojnowicach. Publikacja w języku angielskim.

Publikacja do pobraniaQueer w Polsce: Autobiografie

Polecamy kolejną odsłonę Pamiętników Osób LGBTQIA+, tym razem w wersji angielskiej. Publikacja to rezultat konkursu na queerowe autobiografie zorganizowanego w 2020 roku przez nas wspólnie z Pracownią Badań nad Historią i Tożsamościami LGBT+ Uniwersytetu Warszawskiego. Te autobiograficzne relacje dają obraz doświadczeń osób identyfikujących się poza heteronormatywnością w Polsce: ich wychowanie, dynamikę rodzinną, romantyczne relacje i interakcje z instytucjami publicznymi. 

Publikacja do pobrania

Europa & Sprawy Międzynarodowe

Droga do wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 

Polecamy zbiór analiz, komentarzy i opinii pochodzących z różnych państw członkowskich dotyczących sytuacji przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego, zebranych przez nasze przedstawicielstwo w Brukseli (w języku angielskim).

Więcej
Böll.Thema: Europa - obietnica

Wojna w Europie, eskalacja kryzysu klimatycznego, pozycja Europy w globalnym układzie sił: UE stoi przed historycznymi wyzwaniami. W najnowszym numerze magazynu Böll.Thema naszej centrali w Berlinie znajdziecie informacje na temat historii i przyszłości UE (w języku niemieckim).

Magazyn do pobrania 
Raport: Oczywiście europejscy?! 2024   

Ta publikacja to wynik reprezentatywnego badania prowadzonego wśród niemieckiego społeczeństwa, publikowanego corocznie od 2019 przez naszą centralę w Berlinie, dotyczącego roli i wizerunku Niemiec w Unii Europejskiej oraz oczekiwań społecznych wobec niemieckiej polityki europejskiej. Tegoroczna edycja skupia się na nastrojach w niemieckim społeczeństwie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego (w języku niemieckim). 

Publikacja do pobrania 

Dossier na temat badania 
W ramach projektu International Summer School for Young Researchers "Obywatelstwo i demokracja w Środkowej i Wschodniej Europie" zaprosiliśmy  młodych badaczy i młode badaczki do dyskusji nad wielosapektowym zagadnieniem obywatelstwa. Polecamy lekturę tekstów powstałych w ramach tego projektu (w języku angielskim).
O lukach w swobodzie przemieszczania sie w UE 

Europejskie prawo do swobodnego przemieszczania się pozwala swobodnie mieszkać, pracować i przemieszczać się między państwami członkowskimi, zapewniając równe traktowanie i niedyskryminację. Przyglądając się bliżej temu obrazowi, pojawiają się pewne luki. I jak to bywa w przypadku większości takich luk, najbardziej narażone są na nie grupy, które i tak już znalazły się w trudnej sytuacji.  

Więcej
"Heimat" jako wykluczająca koncepcja partii prawicowych w Niemczech

Zakorzeniona w krajach niemieckojęzycznych koncepcja Heimatu rodzi pytania o przynależność i jest często nadużywana w prawicowym spektrum politycznym. W jaki sposób narracja przynależności, odwołania do tradycji, a nawet do jedzenia, są wykorzystywane przez partie populistyczne do propagandy przeciwko migracji? 

Więcej


Demokracja & Prawa Człowieka

Bałkany Zachodnie i ich niełatwa droga do demokracji (płci)

W naszym wywiadzie z Ireną Cvetkovic, aktywistką na rzecz praw człowieka, m.in. marginalizowanych społeczności w Macedonii Północnej, przeczytacie o strategiach radzenia sobie ze strukturalną dyskryminacją, sytuacji praw człowieka na Bałkanach Zachodnich i tworzeniu nowego postępowego głosu przyszłości. Tekst w języku angielskim.

 Więcej

Uciszanie mediów we Włoszech – erozja wolności prasy 

Rok po utworzeniu skrajnie prawicowego rządu we Włoszech kierowanego przez Giorgię Meloni włoskie media są pogrążone w kryzysie, zmagają się z atakami natury prawnej oraz gwałtownym nasileniem się cenzury. Polecamy analizę sytuacji włoskich mediów naszego przedstawicielstwa w Paryżu. 

Więcej
Policzek dla kobiet w Europie

Ciosem dla kobiet w Europie było odrzucenie przez Niemcy i Francję kluczowej ustawy mającej na celu zwalczanie przemocy seksualnej i cyfrowej. Ze względu na brak jednolitej definicji gwałtu walka o bezpieczeństwo kobiet wymaga silniejszego, zjednoczonego frontu. Więcej na ten temat w komentarzu posłanki Zielonych do Parlamentu Europejskiego Alexandry Geese. Tekst w języku angielskim.

Więcej

Europejska Polityka Rolna

Protesty rolników w Polsce. 10 mitów o rolnictwie

Rolnicy kontynuują protesty i blokady dróg. Kluczowe postulaty protestujących dotyczą ograniczenia importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy oraz konieczności uproszczenia i ograniczenia wymogów Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ). Komentarz dr Pauliny Sobiesiak-Penszko.

Więcej
Wizja realizacji Europejskiego Zielonego Ładu w nowym cyklu politycznym 

Po wyborach europejskich, które już niebawem oraz po powołaniu nowej Komisji rozpocznie się kolejny etap europejskiej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. O kluczowych wyzwaniach na drodze do skutecznego wrożenia Europejskiego Zielonego Ładu (EGD) przeczytacie w analizie  Instytutu Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska (IEPP). W języku angielskim. 

Więcej

Energia & Klimat

10 rzeczy, które warto wiedzieć o finansowaniu działań klimatycznych

Polecamy krótki przegląd stanu finansów klimatycznych w formie 10 infografik, koncentrujących się na kluczowej roli wielostronnych funduszy klimatycznych we wspieraniu wysiłków krajów rozwijających się na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu,  z uwzględnieniem praw człowieka i kwestii płci (w języku angielskim).

Infografiki do pobrania 

Perspektywy małych reaktorów modułowych w Republice Czeskiej

Jakie są zalety małych reaktorów modułowych i jaka jest szansa, że doczekamy się ich masowej budowy w Czechach? Publikacja naszego przedstawicielstwa w Pradze przedstawia poglądy ekspertów i ekspertek oraz najważniejsze ustalenia na ten temat. W języku angielskim.

Pobierz publikację
Böll.Thema: Przeklęte skarby

Na całym świecie trwa restrukturyzacja infrastruktury energetycznej i transportowej. Zapotrzebowanie na kluczowe i strategiczne surowce, takie jak miedź, kobalt, lit i metale ziem rzadkich, będzie szybko rosnąć. Rywalizacja o dostęp do krajów bogatych w zasoby między Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Unią Europejską i Rosją staje się coraz bardziej zacięta. Ruchy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w wielu miejscach walczą o bardziej sprawiedliwe zasady wydobywania zasobów, z zachowaniem ochrony źródeł utrzymania miejscowej ludności w celu zapewnienia jej bezpiecznej przyszłości.

Magazyn do pobrania (w języku angielskim) 

Magazyn do pobrania (w języku niemieckim) 


Nasze nowe podcasty  

Czy jest między nami chemia? 

To  podcast  towarzyszący  wydaniu  Atlasu pestycydów. Rozmawiamy w nim o środkach  ochrony  roślin: ich  historii, znaczeniu  dla współczesnego rolnictwa, wpływie na środowisko i społeczno-ekonomicznym kontekście, który wpływa na ich zużycie, dystrybucję oraz regulacje, jakim podlegają. W rozmowie z Patrycją Wanat  usłyszymy  ekspertki  i  ekspertów, a  także osoby produkujące żywność bez chemicznych środków ochrony roślin.  Posłuchaj podcastu


V Polsko-Niemiecki Okrągły Stół na temat Polityki Wschodniej

W tym podcaście znani międzynarodowi eksperci/ekspertki omawiają ostatnie wydarzenia polityczne i ich wpływ na bezpieczeństwo europejskie i globalne, ze szczególnym  uwzględnieniem  trwającej  wojny na  Ukrainie (podcast w języku angielskim).  Posłuchaj podcastuHeinrich Böll nadaje z Warszawy 

Odwiedziliście już nasz profil na Spotify? Polecamy!

Program publicystyczny Böll Talks  

Europa,  praworządność,  demokracja,  prawa człowieka,  prawa kobiet  i  mniejszości,  równość płci, ochrona klimatu, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, zrównoważone rolnictwo i sprawiedliwa transformacja - to część obszarów naszego fundacyjnego działania. O tych  i  wielu  innych  sprawach  rozmawiamy  z  uczestnikami  i  uczestniczkami  życia politycznego i społecznego w Polsce i Europie.  Zobacz program

Böll Talks#30 Rozmowa z Wojciechem Soczewicą

Z rozmowy dowiecie się m.in.: Czym jest kultura pamięci i jak ją pielęgnować w dzisiejszych czasach, czy robimy wystarczająco dużo w kwestii pamięci o ofiarach Zagłady i II wojny światowej oraz jak poradzić sobie z rosnącą na świecie falą antysemityzmu.

Wojciech Soczewica - Dyrektor Generalny Fundacji Auschwitz-Birkenau, wykładowca akademicki i specjalista w dziedzinie stosunków międzynarodowych. 

Zobacz rozmowę
Rozmowa jest dostępna także jako podcast


My w mediach  

Rozmowa JUNG&naiv - Politik für Desinteressierte o Polsce

Polecamy 3-godzinną rozmowę z naszą dyrektorką, Joanną Marią Stolarek ze stycznia 2024 o sytuacji w Polsce przed i po wyborach (także ich uczciwości i równości, propagandzie i znaczącym wpływie mediów państwowych), praworządności, demokracji i prawach człowieka, a także relacjach polsko-niemieckich i scenariuszach na przyszłość w polityce europejskiej (w języku niemieckim).

Zobacz
Strajki w Niemczech. Kropla frustracji, która przelała czarę goryczy.

Rozmowa z naszą dyrektorką, Joanną Marią Stolarek ze stycznia 2024 w programie Pierwsze Śniadanie w TOK-u o fali strajków w Niemczech i o ich powodach.

Posłuchaj

böll.column   

Wtrącanie się jest jedynym sposobem na pozostanie relistą - te słowa naszego patrona, Heinricha Bölla niezmiennie stanowią dla nas inspirację do działania. Polecamy nowy cykl, w którym nasz dwuosobowy zarząd - Imme Scholz i Jan Philipp Albrecht - dzielą się przemyśleniami na temat aktualnych wydarzeń w Europie i na świecie. 

Rząd w Berlinie musi przejąć wiodącą rolę w UE

Blokując liczne procesy legislacyjne UE, niemiecka koalicja rządząca siała spustoszenie w Brukseli. Biorąc pod uwagę niepewność związaną ze składem nowego Parlamentu Europejskiego i wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, jasne jest, że konieczny jest zwrot w niemieckiej polityce europejskiej. Tekst w języku angielskim. Więcej


IMPRESSUM 

Niniejszy mail został dostarczony pod ten adres, ponieważ Państwa dane znajdują się w naszej bazie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim i są przetwarzane tylko na potrzeby Fundacji. Wedle obowiązującego prawa mają Państwo prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy - w tym celu należy wysłać odpowiednią wiadomość na adres pl-info@pl.boell.org.


Nasze profile w mediach społecznościowych


Facebook Twitter YouTube Instagram

Jeśli chcą Państwo zrezynować z subskrypcji Boelletynu (na adres: unknown@noemail.com) prosimy kliknąć tutaj.

 

Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla
ul. Żurawia 45, IIIp.
00-680 Warszawa
Poland

+48 22 44 01 333
pl-info@pl.boell.org